Synundersökning

Syftet med en synundersökning är att ta reda på vad du har för synfel och upptäcka eventuella ögonsjukdomar i god tid. Alla synundersökningar utförs av legitimerade optiker med kontaktlinsbehörighet och flera års erfarenhet. Det finns flera olika typer av synundersökningar.

 

Körkortskoll

Den enklaste formen av synundersökning är en körkortskoll. Då undersöks endast att man ser tillräckligt bra på avstånd och att det perifera seendet är bra. Det här synkontrollen är till för att säkerställa att du får köra utan glasögon eller linser i trafiken. Synundersökningen anpassas även till vilken typ av körkortsbehörighet du har eller ska införskaffa. Vi skickar även intyget direkt till transportstyrelsen digital.

 

Synundersökning för glasögon

Synundersökning för glasögon är en mer omfattande synkontroll där eventuella synfel mäts. Det är en så kallad ”vanlig” synundersökning som görs om du misstänker att du behöver glasögon. Du kan även göra en synundersökning för glasögon om du är orolig för din ögonhälsa och vi kan skicka remiss till ögonläkare vid behov. Vid en synundersökning för glasögon undersöks synen grundligt både för seendet på avstånd och seendet på nära håll. Dessutom mäter vi alltid ögontrycket. Är du anställd betalar din arbetsgivare din synundersökning och arbetsanpassade glasögon. Läs mer här.

 

Kontaktlinsundersökning

En kontaktlinskoll innebär ett årligt besök för att se om styrkorna stämmer på dina kontaktlinser. Dessutom kontrollerar vi att dina ögon mår bra och är hälsosamma. Det är viktigt att genomföra regelbundna kontaktlinskontroller för att upptäcka eventuella negativa förändringar i tid samt att optimera ditt framtida kontaktlinsbärande.

 

Nytillpassning av kontaktlinser

Den här undersökning är till för dig som vill börja använda kontaktlinser. Vi kontrollerar synen och går vilka linser som är bäst för dig och dina ögon. Därefter går vi igenom skötsel och tränar på hanteringen, det vill säga isättning och uttag av linser samt och rutiner kring linsbärandet.

 

Komplett ögonhälsoundersökning

En komplett ögonhälsoundersökning är den mest omfattande och grundliga kontroll av dina ögon som du kan göra. Vi undersöker synskärpa, mäter tryck, gör en synfältsscreening och tar även foton på ögonbotten som därefter bedöms av ögonläkare.