Om oss

Eva Bohnstedt
Legitimerad optiker med kontaktlinsbehörighet och arbetsmedicin

Johan Bohnstedt
Legitimerad optiker med kontaktlinsbehörighet

Emma Vingø Bohnstedt
Legitimerad optiker med kontaktlinsbehörighet

Patrik Månsson
Legitimerad optiker med kontaktlinsbehörighet

Christin Eliasson
Optikerassistent

Karin Lundquister Hall
Optikerassistent

Håkan Eknander
Optikerassistent