Nattlinser

Vill du se bra utan glasögon eller kontaktlinser?

Med nattlinser är det möjligt! Nattlinsen är en stabil kontaktlins som du använder på natten, linsen ändrar formen på din hornhinna medan du sover. När du tar ut linsen på morgonen ser du tydligt på dagen, utan användning av vare sig glasögon eller kontaktlinser.

Redan efter första natten kommer du att märka en markant skillnad och som regel uppnås full verkan av linserna efter 3–12 dagar. Effekten av nattlinserna varar hela dagen, minst 16 timmar. Ju lägre styrka, desto längre effekt. Processen kallas ortokeratologi eller förkortat orto-k, denna är helt reversibel. Det betyder att när du slutar använda nattlinserna återgår hornhinnan till sin naturliga form.

 

Orto-K kan användas av de flesta närsynta

Nattlinser kan korrigera närsynthet upp till cirka -5,50 D (Ca 75 % av alla närsynta finns i denna kategori). Nattlinser tillpassas endast av specialister, alla våra optiker har utbildning för tillpassning av nattlinser. Efter en undersökning kan din kontaktlinsoptiker avgöra om dina ögon lämpar sig för användning av nattlinser. Linserna specialtillverkas till just dina ögon utifrån precisionsmätningar i vår topograf. Genom tät uppföljning kontrollerar vi att önskad effekt uppnås av linserna.

 

Bromsa utvecklingen av närsynthet hos barn

Studier visar att användning av nattlinser bromsar utvecklingen av närsynthet.
Det innebär att ett barn (8–18 år) som använder nattlinser i regel får ett lägre synfel som vuxen än ett barn som använder glasögon eller vanliga kontaktlinser. Detta kallas myopikontroll eller myopibehandling.