Företag

Se bra på jobbet med bildskärmsglasögon

Arbetar du vid en bildskärm mer än en timme per dag? Har du särskilt synkrävande arbetsuppgifter eller lever dina ögon allmänt farligt på jobbet? Då kan du få bildskärmsglasögon eller vid behov skyddsglasögon bekostade av din arbetsgivare. I varje fall om dina vanliga glasögon inte håller måttet.

 

Optergo

Optergo har fokus på optiska lösningar för att förbättra den ergonomiska arbetsställningen. Synen, det mänskliga ögat och en optimal ergonomisk kroppshållning är våra specialområden. Varje optisk lösning tillsammans med rätt ergonomisk instruktion är resultatet av nära samarbete mellan oss, den medicinska världen och kunden.

Läs mer om optergo>>