Om oss

Eva Bohnstedt
Legitimerad optiker med kontaktlinsbehörighet och arbetsmedicin

Johan Bohnstedt
Legitimerad optiker med kontaktlinsbehörighet

Emma Vingø Bohnstedt
Legitimerad optiker med kontaktlinsbehörighet

Linda Malmer

Legitimerad optiker med kontaktlinsbehörighet

Susanne Nyman
Optikerassistent

Aline Henriksson
Optikerassistent