Om oss

Eva Bohnstedt
Legitimerad optiker med kontaktlinsbehörighet och arbetsmedicin

Johan Bohnstedt
Legitimerad optiker med kontaktlinsbehörighet

Emma Vingø Bohnstedt
Legitimerad optiker med kontaktlinsbehörighet

Linda Malmer
Legitimerad optiker med kontaktlinsbehörighet

Susanne Nyman
Optikerassistent

Christin Eliasson
Optikerassistent